Integritetspolicy

All behandling av personuppgifter i Seniorgolf uppfyller kraven enligt GDPR. Vi sparar bara e-mailadresser i syftet att skicka ut Nyhetsbrev.

Seniorgolf har säkra rutiner vid insamlandet av e-mailadresser sedan 2005  genom vårt samarbete med Apsis som är Nyhetsbrevsleverantör. Om så önskas lämnar vi ut dessa uppgifter till respektive person som vill flytta eller vill få sina uppgifter raderade

Nedan följer de viktigaste frågorna avseende GDPR:

1. Vilka uppgifter hanterar ni?

Vi insamlar bara e-mailadresser till personer som frivilligt bett att få våra Nyhetsbrev.

2. Vilken information lämnar ni?

Vi lämnar inte ut uppgifter till någon annan part, om inte personen uttryckligen bett oss  att göra detta.

3. Hur hanterar ni de registrerades rättigheter?

Om någon i vårt register begär att få ändra eller radera sin mailadress så görs detta omgående.

4. Hur säkerställer ni att registreringen är laglig?

Vi samarbetar med Apsis som har en vittgående integritetspolicy och som har godkänt vårt enskilda intresse för golfande seniorer.

5. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor?

Ansvarig för dessa frågor är Håkan Järrud.